Home

De stichting Promotie Limburgse Wijnen is in april 2017 opgericht met als belangrijkste doelstelling het bekender maken van de Limburgse wijnen en direct daaraan gekoppeld  het bevorderen van het Limburgs wijntoerisme.

Het bestuur wordt gevormd door Bert Kannegieter en Jules Odekerken.

De stichting wil haar doelen bereiken in samenspraak met de wijnboeren, regionale bestuurders, de wijnhandel, de horeca en vertegenwoordigers van de toerisme en recreatiebranche. Daarbij wordt de stichting geholpen door donaties en zal er door ondersteuning bij de organisatie van wijnproeverijen en andere activiteiten rondom de Limburgse wijnen, financiële bijdragen worden gerealiseerd. Ook zal de stichting intensief aan het verder uitbreiden en verstevigen van het Limburgs wijn- en horecanetwerk werken. Een belangrijke factor is ook dat de focus op innovatieve, zinvolle en haalbare activiteiten door goed onderbouwde marketingplannen, wordt versterkt.  Voor de versteviging van de band tussen de Limburgse wijnen en horeca-activiteiten werken wij goed samen met de lokale en provinciale overheid en uiteraard ook met de marktpartijen.

De stichting stelt zich dus ten doel om allerlei ondersteunende en randvoorwaardelijke zaken op te pakken en te regelen. De concrete verkoop van wijn- of horecaproducten behoort niet tot de kernactiviteiten van de stichting.

Graag willen wij u kennis laten maken met de verschillende wijnen uit onze streek. Daarvoor hebben wij wijnpromotiecentrum in Maastricht (Bassinkade 8).

Wilt u meer weten? Bel dan met Bert Kannegieter (06-11122762) of mail promotielimburgsewijnen@gmail.com